Θερμικές κεφαλές σώματος


Χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του κλασσικού συστήματος θέρμανσης σε μονοσωλήνιο και τοποθετούνται ανά θερμαντικό σώμα.

Διακρίνονται σε ίσιους διακόπτες και γωνιακούς διακόπτες.

Θερμικές κεφαλές σώματος - Γωνιακός Διακόπτης
Θερμικές κεφαλές σώματος - Γωνιακός Διακόπτης
Θερμικές κεφαλές σώματος - Γωνιακός Διακόπτης Μοτέρ
Θερμικές κεφαλές σώματος - Γωνιακός Διακόπτης Μοτέρ
Θερμικές κεφαλές σώματος - Ίσιος Διακόπτης Μοτέρ
Θερμικές κεφαλές σώματος - Ίσιος Διακόπτης Μοτέρ
Θερμικές κεφαλές σώματος - Μοτέρ Γωνιακός Διακόπτης
Θερμικές κεφαλές σώματος - Μοτέρ Γωνιακός Διακόπτης

Στην αρχή