Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Χώρου JES NEW GENERATION TH002 230V AC - 24V AC


Θερμοστάτης Χώρου JES NEW GENERATION 230V AC - 24V AC
Θερμοστάτης Χώρου JES NEW GENERATION 230V AC - 24V AC

Χρησιμοποιείτε όπου θέλουμε να ελέγξουμε την θερμοκρασία ενός χώρου.

Είναι κατάλληλος για:

  • Θέρμανση με διακόπτη και ενδεικτική λυχνία (μπλε-κόκκινο)
  • Ψύξη με 2ο διακόπτη και αλλαγή χρώματος ένδειξης
  • Boiler με 2ο διακόπτη και ενδεικτική λυχνία (ζεστό νερό)

Στην αρχή