Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Χώρου JES 230V AC - 24V AC


Θερμοστάτης Χώρου JES 230V AC - 24V AC
Θερμοστάτης Χώρου JES 230V AC - 24V AC

Χρησιμοποιείται όπου θέλουμε να ελέγξουμε την θερμοκρασία ενός χώρου.

Ο συγκεκριμένος είναι μόνο για θέρμανση.

Στην αρχή