Ηλεκτρομειωτήρες JES & Super


Χρησιμοποιείται για άνοιγμα ή κλείσιμο της βάνας προοδευτικά 0-90 μοίρες.Υπάρχει η δυνατότητα με κοντρόλερ, να σταματά και ενδιάμεσα από 0-90 μοίρες. Η θερμοκρασία περιβαλλοντος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 65C.

Kατόπιν παραγγελίας μπορούν να κατασκευαστούν ηλεκτρομειωτήρες 24V και 12V.

Ηλεκτρομειωτήρες JES S.A.
Ηλεκτρομειωτήρες JES S.A.
Ηλεκτρομειωτήρες JES S.A.
Ηλεκτρομειωτήρες JES S.A.
Ηλεκτρομειωτήρες JES S.A.
Ηλεκτρομειωτήρες JES S.A.
Ηλεκτρομειωτήρες JES S.A.

Στην αρχή