Ηλεκτροβάνες Δίοδες & Τρίοδες Super JES


Hλεκτροβάνα πλήρης SUPER JES
Hλεκτροβάνα πλήρης SUPER JES

Hλεκτροβάνα πλήρης ½”-1 ¼” SUPER JES χρησιμοποιείται για θέρμανση ή ψύξη. Είναι για πιο γρήγορη τοποθέτηση από τον εγκαταστάτη και δεν απαιτείται γείωση.

Είναι κατάλληλη για πόσιμο νερό, αλλά όχι για εύφλεκτα υγρά. Θερμοκρασία λειτουργίας -10C έως 80C.

Ηλεκτροβάνες Δίοδες & Τρίποδες Super JES

Στην αρχή