Ωρομετρητές


Ωρομετρητής JES S.A.
Ωρομετρητής JES S.A.

Xρησιμοποιούνται, όπου απαιτείται η καταγραφή ωρών λειτουργίας μηχανημάτων και είναι περισσότερο διαδεδομένοι στο χώρο της θέρμανσης.

Διατίθενται σε 24V AC, 110V AC και 240V AC.

Στην αρχή