Εντολοδέκτης αυτονομίας θέρμανσης με διόδους


Eίναι ένας καταγραφικός εντολοδέκτης που μετρά τις ώρες λειτουργίας ενός διαμερίσματος και δίνει εκκίνηση στον καυστήρα και στον κυκλοφορητή.

Εν αντιθέσει με τον εντολοδέκτη αυτονομίας με relay, εδώ η εκτόνωση του ζεστού νερού του λέβητα γίνεται, μέσω by-pass των σωλήνων του μονοσωληνίου.

Εντολοδέκτης αυτονομίας θέρμανσης με διόδους
Εντολοδέκτης αυτονομίας θέρμανσης με διόδους
Εντολοδέκτης αυτονομίας θέρμανσης με διόδους
Εντολοδέκτης αυτονομίας θέρμανσης με διόδους

Στην αρχή