Επικοινωνία JES SA

Επικοινωνία

Ηλεκτροβάνες ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΨΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
JES Α.Ε.

Δράμας 62
185 43 Πειραιάς - Αττική
Τηλέφωνο 210 42.01.272, 210 42.08.288
Φαξ 210 42.00.547

E-mail: info@jes.gr

www.vrisko.gr/jes


Στην αρχή